Králové recyklace vlastně jen třídí

20. 1. 2021
Off

Jestli je něco v české společnosti doopravdy zaryté, je to přesvědčení, že Češi jsou v recyklaci odpadu jedni z nejlepších v Evropě. Na podporu tohoto tvrzení můžete nahlédnout do statistik Eko-komu, kde zjistíte, že v roce 2019 bylo zrecyklováno 73 % všech obalových materiálů. Nezní to číslo skvěle? Hned se mi líp dýchá a mám dobrý pocit, že jsem udělala něco pro přírodu. Čtu dál, a těsně vedle přehledu dosahovaných výsledků vidím shrnující boxík, kde je napsáno, že 73 % obalů bylo vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci. Evidentně jde o to samé číslo, ale jaksi jinak vysvětleno. Taky vám tu něco nesedí? Může se  slovo recyklace volně zaměňovat se slovem třídění a lze považovat recyklaci za to, že něco k recyklaci předám a jaký je pak rozdíl mezi recyklací a využitím? Nemohou být slova chvály vlastně pak trochu zavádějící a je třídění odpadu skutečně to, za co bychom se měli plácat po ramenou?

Může se volně zaměňovat recyklace s tříděním?

Pletení pojmů

Ten, kdo zbystřil už u mé první věty a zasekl se u slova recyklace, udělal dobře, protože slovo recyklace tam samozřejmě vůbec nepatří. Když už bychom tuto větu chtěli napsat správně, měla by obsahovat slovo „třídění“. Pak ovšem zbývá další „ale“ a to, zda je čím se chlubit a zda není zavádějící například velikášské označení králové recyklace, které použil novinář v dobré snaze vyzdvihnout zmínku Eko-komu o tom, že jsme jedni z nejlepších třídičů.  Mimochodem u králů recyklace se musím zastavit, v tomto článku je totiž zrovna krásně vidět, jak sám autor oba termíny recyklaci a třídění volně zaměňuje. Získává-li terminologie takové vágnosti v užití, nemohu se pak divit, že i běžný občan třídí odpad ze své domácnosti a hrdě říká, že přece recykluje.

Uvedení na pravou míru

Jak velmi dobře popisuje paní Jebavá v článku, který zveřejnila Praha 7 ve svém Hobuletu, „Společnost Eko-kom uvádí pro celou ČR tradičně vysoké číslo vytříděných papírů, plastů, skla a nápojových kartonů – kolem 70 %. Neznamená to však, že bychom 70 % veškerého odpadu zrecyklovali; je to podíl vytříděných obalů z celkového množství obalů od zboží, které šlo v ČR v daném roce na trh. Firmy, které u nás prodávají balené zboží, mají totiž zákonnou povinnost postarat se o zpětný odběr obalových materiálů. Tuto službu pro ně v ČR zajišťuje společnost Eko-kom a firmy jí za to platí. Ekokom pak spolupracuje s městy a obcemi, které mají ze zákona na starosti nakládání s komunálním odpadem, poskytuje jim barevné kontejnery, zajišťuje dotřídění a recyklaci a z výnosu platí obcím odměny za vytříděný odpad. Vytříděný obal na lince ale ještě neznamená, že se materiál skutečně zrecykluje.“

Kolem 70 % je číslo vytříděných papírů, plastů, skla a nápojových kartonů.

Třídění odpadu

Pokud chceme mluvit o třídění neboli separování odpadu, je jednoduché jej vysvětlit jako sběr jednotlivých druhů odpadů, jako je papír, sklo nebo plasty. Každá komodita je sbírána odděleně od těch ostatních do speciálního kontejneru nebo do jiných nádob. Takže, když doma nebudete házet plastové lahve do černé popelnice, ale budete je shromažďovat odděleně a nakonec je vyhodíte do žlutého kontejneru na plasty, třídíte. Ale rozhodně nerecyklujete. Divím se spolu s Martinou Jandusovou, od které jsem si vypůjčila předchozí pěkný popis, a která trefně klade ve svém článku otázkuJak je tedy možné, když třídění odpadů nemá s jejich recyklací nic společného, že se tyto dva výrazy tak často zaměňují? Je to pouhá neznalost nebo se to někomu prostě jen hodí?“

Jak je možné, že se výrazy třídění a recyklace tak často zaměňují?

A jsme zase zpátky u záměn slov recyklace a třídění. Jak vidíte, je opravdu potřeba dávat si na tato dvě slova velký pozor, neb nám v hlavách mohou způsobovat pěkný guláš.  Jak zmiňuje Markéta Mikšovská ve svém článku, v současné době je v České republice recyklace definována jako objem odpadu ve žlutých popelnicích. V reálu je toto ale jen vytříděný odpad, ne recyklovaný. Pokud přijmeme definici EU, která uvádí jako recyklaci fakt, že je odpad materiálově využit, ukáže se, že recyklujeme jen zlomek odpadu, který vytvoříme.“

Záměna plete hlavu

A to je vlastně i základní myšlenka tohoto textu a také důvod, proč mi tak bytostně vadí, že se užívá termín recyklace tam, kde se má mluvit pouze o třídění neboli separaci. Při této záměně se totiž záměrně matou i lidé, kteří věří, že vše, co dají do barevných kontejnerů, následně najde své nové využití a tak tomu bude stále dokola, a že to je vlastně už ta cirkulární ekonomika.  Jenže tak to opravdu není. Z  vytříděného komunálního odpadu se doopravdy zrecykluje asi pouze polovina, zbytek skončí na skládkách či malé procento ve spalovnách. (doložit zdrojem) Jak popisuje Jana Jebavá ve svém textu, „nakládání s odpadem je obchod jako každý jiný, tržní hodnota vytříděné suroviny se odvíjí od poptávky a ta je často velmi nízká, například proto, že firmy nejsou nijak motivované využívat recyklovanou surovinu místo primární, která je vyjde levněji.“A jak je to tedy s těmi vytříděnými plastovými obaly, které jsem zmiňovala na začátku mého textu? „V ČR se podle údajů Eko-komu podaří vytřídit kolem 70 % plastových obalů. Z nich se však po dotřídění na lince odešle k dalšímu využití asi polovina, především PET lahve, část je použita jako tuhé palivo v cementárnách a spalovnách a odhadem asi pětina skončí na skládce, protože dosud to u nás bohužel často bylo ekonomicky výhodnější. Reálně tedy u nás recyklujeme asi 35 % plastových obalů “.

Skutečně se recykluje pouze asi polovina vytříděného odpadu.

Recyklace

Podle statistik MŽP dnes recyklujeme 41 % z celkového komunálního odpadu a skládky zůstanou i přes naléhavou výzvu Konec doby skládkové otevřeny až do roku 2030.  „Evropská unie stanovila nové vysoké cíle pro recyklaci (do roku 2065 by se mělo recyklovat v zemích EU 65 % komunálního odpadu), ale zároveň také změnila definici recyklace, přesněji řečeno zavedla nový pojem „konečná recyklace“, ke kterému vztáhla tyto nové cíle. Zjednodušeně by se dalo říci, že za plnění cíle již nebude považováno vytvoření druhotné suroviny, ale až čistý vstup z jejího zpracování do výroby.“ (více) Takže jsem zvědavá, co na to Eko-kom a náš stát, který hrdě nechává Eko-komu monopol v odpadovém hospodaření, aniž by tak hrdě mluvil i o tom, jaký byznys za tříděním vlastně je a kdo jsou vlastníci  společnosti, která tak  třídění opěvuje.

Odpovědnost padá z firem na jednotlivce

A tak se mohu vrátit k jednomu nedokončenému „ale“ které jsem zmiňovala v úvodu. Je skutečně naše třídění odpadků tak velkolepé? A nebylo třídění v našich hlavách záměrně zaměněno za ochranu přírody? Jak velice výstižně odhaluje Tomáš Hajzler ve svém článku„za vrchol ekologického úsilí dnes považujeme třídění odpadků v domácnostech a jejich následné odnášení do barevných popelnic. Firmám se podařilo přehodit zodpovědnost za plastové znečištění na lidi. Většina obyvatel dnes věří tomu, že si za své odpadky mohou sami. To, že jsme se stali proklamovanými „recyklačními králi“ (a že se tím pádem nedožadujeme zodpovědnosti po firmách chrlících výrobky v jednorázových obalech, které se samy stávají stále rychleji odpadem, ale vystačíme si s tříděním odpadků u sebe doma), se ovšem ani u nás nestalo jen tak samo sebou. Jsou za tím léta profesionální marketingové komunikace, špičkového PR, masivního lobbingu a samozřejmě stamilionové rozpočty, na které jsme se dokonce sami složili. Náklady systému hradí výrobci, kteří ovšem své náklady započítávají do cen svých výrobků. Ve finále tedy náklady systému Eko-kom zaplatíme my, spotřebitelé. Eko-kom je soukromoprávní obchodní korporace, na kterou stát převedl část výkonu své moci. V podstatě pověřil Eko-kom výběrem zákonem stanovených poplatků a splněním státního závazku vůči EU. Pokud existují nějaké obaly ze kterých se poplatek Eko-komu neplatí je to obal vratný a obal vlastní (např. v případě nákupu v bezobalových obchodech). Jinými slovy, Eko-kom potřebuje, abychom dál produkovali odpad, aby se nenarušil byznys a aby zákazníci nemuseli měnit své zvyklosti (více). 

Lidé věří tomu, že si za své odpadky mohou sami. Firmy investovaly do profi marketingu a veškeré náklady započítávají do cen svých výrobků.

Autor fotografie: Jasmin Sessler, z platformy Unsplash

Nejednejte bezhlavě

Takže kudy z toho ven? Mějte oči doširoka otevřené. S každým produktem, který kupujete, zvažujte, zda je za ním kvalita, kterou očekáváte, zda nepochází od některého z obřích nadnárodních společností, které vlastní Eko-kom a zda není možné si produkt koupit třeba ve vratném obalu nebo do vlastního pytlíku. Tam kde to možné není, vybírejte produkty, které vyprodukovali malí výrobci a hospodáři. Víte, koho v té chvíli podporujete a kdo z vašich peněz bude živ. Odpad, který se vám domů dostane samozřejmě i nadále třiďte, buďte si ale vědomi toho, že pouze polovina z něj se opětovně nějak využije a zbytek recyklací nelze nazývat. Dělejte maximum pro to, abyste předcházeli vzniku odpadu a chtějte po firmách, aby měnily své zvyklosti a pokud zboží balí, tak aby jej balily odpovědně, tzn. nepoužívaly kompozitní obaly, neklamaly velikostí či nadměrným množstvím obalů. Přidejte se do světa zero waste.

Podpořte udržitelný svět!

Umožňujeme lidem trvalý, bezplatný a snadný přístup k informacím o zero waste. Děkujeme, že podporujete naši práci.