zero waste, když se váš odpad může vejít do jedné zavařovačky

Co znamená zero waste

Zero Waste je přístup k životu, který usiluje o minimalizaci vzniku odpadu. Nula v názvu je spíše symbolickým a motivačním ideálem k redukci naší ekologické stopy v co největší možné míře, která může být pro každého jiná. Zero Waste je ojedinělý návod, jak svůj život přetvořit v jednodušší, radostnější a zodpovědnější bytí. Žij udržitelně!

V roce 2019 vyprodukoval každý Čech průměrně  551kg komunálního odpadu na osobu. Možná lze dnes jen těžko žít úplně bez odpadu, ale to číslo je extrémně vysoké. A zbytečně. Věříme tomu, že může být nižší. Od roku 2015 se naplno věnujeme hledání a nabízení způsobů, jak na to. Během cesty jsme zjistili, že podstatou snahy o minimalizaci vzniku odpadu není jen nepříjemné omezování, ale že jde o dobrodružství, výzvu a životní styl, který člověku přivádí do života smysl nebo třeba lidi podobného ražení.

Čím se můžu řídit

Cestu k zero waste usnadňuje pyramida s 5Z. Je vodítkem, jaké kroky ve své domácnosti/životě udělat jednorázově i pravidelně s každou věcí. Zásadou je, primárně se tomu, co bychom vyhodili, vyhnout. Využít věci, které již jednou vyrobené byly, a neplýtvat zdroji při nákupu nových. Na to navazuje druhá pyramida s radami jak reagovat, když něco nového opravdu potřebuji.

Jde o snadnou filosofii, která nabádá k tomu, abychom se zamýšleli nad tím, co skutečně potřebujeme, snažili se to obstarat z již existujících zdrojů (využít věci, které již jednou vyrobené byly, a neplýtvat při nákupu nových – swapovat, využívat bazary, second handy, re-use centra, opravny) a důrazně odmítali nepotřebné a jednorázové. Díky tomu nevzniká nový odpad. Když už odpad musí vzniknout, udělejme maximum pro to, aby se dal znovu využít. Využijme ho sami, separujme ho, abychom umožnili profesionální recyklaci, kompostujme.

Toto – převedené do pěti sloves – to je taková mantra většiny zero wasterů.
Hlavně zamítej, potom zredukuj, zužitkuj, zrecykluj, zkompostuj!

Zero waste výzva

Změna životního stylu směrem k zero waste se skládá z jednotlivých malých krůčků. Ke správnému nasměrování pomůže #zerowastevyzva, jednoduchý návod s úkoly na 31 dní. Drobnosti, které když se spojí, mohou vést k velkým změnám. A není třeba začínat 1.

Zero waste pexeso

Život bez odpadu není nutná povinnost. Je to zábavná hra! Je to hledání nových cest a způsobů. Je to radost z mála a radost ze vztahů místo věcí. Je to dobrodružné objevování. Zůstaňte v tom s námi. Nebo si dejte ještě zábavnou chvilku, kterou přináší zero waste pexeso.

Chci dostávat novinky ze světa zero waste!

Podpořte udržitelný svět!

Umožňujeme lidem trvalý, bezplatný a snadný přístup k informacím o zero waste. Děkujeme, že podporujete naši práci.