Zažijte zero waste
ve škole

Realizujeme přednášky a projektové dny na školách.
Ve vzdělávání mladé generace vnímáme unikátní možnost
ke změně smýšlení celé společnosti, která je jediným řešením
zhoršujícího se stavu životního prostředí.

Co tím získáte?

Zažij zero waste ve škole

Bezobalu, z.ú. je držitelem certifikátu
„Fakultní zařízení pedagogické fakulty Univerzity Karlovy“

Gabriela ZvěřinováEVVO koordinátorka na škole ZŠ V Rybníčkách
Read More
Moc děkujeme všem lektorkám za zrealizování programů pro celý 2. stupeň ZŠ. Velmi oceňuji skvělou domluvu a organizaci. Programy jsou vymyšleny tak, aby žáci byli aktivní - obcházejí stanoviště, odpovídají na otázky, musí sami vymýšlet, jak redukovat množství produkovaného odpadu. Lektorky s dětmi moc hezky komunikovaly, vše srozumitelně vysvětlily. Ze závěrečných zpětných vazeb krásně vyplývá, že si z programů žáci odnesli důležité postřehy ohledně produkce/redukce odpadu do svého dalšího života.

Pokud vás naše nabídka zaujala, napište nám

1. Inspirativní přednášky

V 90 minutách nabídneme cestu, jak zredukovat odpad ve svém životě. Budeme mluvit o problémech, které díky obalům vznikají a ukážeme jak na zero waste v praxi. Přednáška je vhodná pro žáky základních, středních a vysokých škol.

Jaká témata na vás čekají:

2. Vzdělávací projektové dny o zero waste pro žáky základních a středních škol

V projektu jsou aktivity vedené dle metody E-U-R (evokace, uvědomění, reflexe), která podněcuje kritické myšlení a vlastní prožitek. Žáci porozumí a zvnitřní si problematiku udržitelného životního stylu a reflektují své konzumentské návyky. Sami nacházejí řešení, jak předcházet vzniku odpadu.

Zažij zero waste ve škole

Program pro 1.- 2. třídu ZŠ

O království Blahobyt a 3 (z)radách – Téma předcházení vzniku odpadu

3 vyučovací hodiny, 1 lektor

Program pro 3.- 5. třídu ZŠ

Zažijte zero waste ve škole

Téma plastu a předcházení odpadu

2 vyučovací hodiny, 1 lektor

Zažijte zero waste ve škole

Téma plastu, předcházení odpadu a tvořivé zpracování

4 vyučovací hodiny, 2 lektoři

Program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ I ONLINE

Zažijte zero waste ve škole

Téma plastu a předcházení odpadu

2 vyučovací hodiny, 1 lektor

Zažijte zero waste ve škole

Téma plastu, plýtvání potravin, oděvů a elektroodpadu

prezenčně – 4 vyučovací hodiny, 2 lektoři
online – 2 vyučovací hodiny, 2 lektoři

Odborná interaktivní přednáška

Ve stínu plastů – úvod do mikroplastů a jiných toxinů

Přednáška je vhodná pro studenty SŠ jako doplnění studia chemie, ekologie a společenských věd. Studenti se během 45 min seznámí s plastem jako užitným materiálem po chemické  stránce, dozví se o zamoření plasty a toxických látkách, které tento nadužívaný materiál provází (např.: věčné chemikálie).

Co si studenti z přednášky odnesou?

Pokud vás naše nabídka zaujala, napište nám alzbeta@zerowasters.cz

Zerowasters

Kontakt:

Alžběta Maryšková

E-mail: alzbeta@zerowasters.cz

Fakturační údaje

Bezobalu, z.ú.
Sídlo: Budečská 851/28, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
IČO: 03920585 (plátce DPH) DIČ: CZ03920585
Spisová značka: U 195 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 2200771028/2010, Fio banka, a. s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Projektové dny ve školách jsou podporovány:

Podpora Hlavního města Prahy