Příběh Zerowasters

30. 10. 2023
Off

Potkala nás osudová rána, ale my se nevzdáváme a stáváme se fénixem povstávajícím z popela. Pomozte nám roztáhnout křídla a leťte s námi do budoucnosti, kde udržitelnost bude samozřejmostí.

Jsme společensky prospěšná nezisková organizace Zerowasters. Vzděláváme a šíříme osvětu o tom, jak žít šetrně k sobě i k planetě. Zabýváme se udržitelným způsobem života skrze předcházení vzniku odpadu jako jediným skutečným řešením stále narůstajícího množství odpadu, které naše společnost produkuje.

Inspirujeme lidi i firmy ke změně smýšlení směrem k odpovědnější a udržitelnější spotřebě. Realizujeme osvětové kampaně jako je Anticena za nejbizarnější obal nebo Týden bez odpadu. Organizujeme přednášky, workshopy a kurzy, pro dospělé i pro děti ve školách.

Naším snem je vědomá společnost, která zná své i planetární limity a která nejde slepě cestou neomezeného konzumu, spotřeby a růstu. Společnost, která je odpovědná za své činy, firmy, které nelakují své produkty na zeleno, ale skutečně mění svými produkty nebo službami svět k lepšímu.

Máme schopný tým nadšených zerowasterů, kteří předávají druhým své zkušenosti, znalosti a nápady již od roku 2017. Tehdy začínaly pod vedením Veroniky Nováčkové v neziskovce Bezobalu, která má za sebou mnoho úspěchů v šíření osvěty jak zero waste, tak v zakládání bezobalových obchodů a šíření jejich know how. Bezobalu bylo své doby největším šiřitelem v oblasti bezobalového nakupování a prodeje a díky němu se z České republiky stala bezobalová mocnost s nejvíce obchody do vlastních obalů možná i na světě.

Kurz zero waste domácnost

Co se přihodilo, že Fénix jménem Bezobalu shořel a nový se jménem Zerowasters se zrodil?

Bezobalu spoluzaložilo společnost Nekonzum s.r.o, která vedla a spravovala tři největší pražské bezobalové obchody Bezobalu. Neziskovka stále šířila osvětu v zero waste a předávala know how, jak takové obchody založit. Proto, aby pražské obchody Bezobalu mohly vzniknout, požádaly své podporovatele a zero waste komunitu o dary pro otevření první samoobslužné prodejny na Hradčanské. Prodejna se těšila velkému úspěchu a tak Nekonzum s.r.o během dalších dvou let otevřel další dva obchody na Radhošťské a na Florenci. Ty byly vybudovány opět za pomoci našich zákazníků a fanoušků, ale tentokrát formou investic skrze platformu Fundlift. Pro uzavření smlouvy s investory bylo potřeba Nekonzumu s.r.o ručit a jelikož Bezobalu z.ú. tvořila s obchody jeden tým, bylo nasnadě, že tuto ručitelskou smlouvu Bezobalu Nekonzumu poskytne.

Po čase se neziskovka Bezobalu rozrůstala ve svých vizích a plánech a chtěla se věnovat nejen podpoře bezobalového nakupování, ale i širokému spektru možností udržitelného života a vzdělávání v této oblasti. Vzhledem k tomu, že Nekonzum nebyl schopen ze svého zisku přispívat na osvětové aktivity neziskovce Bezobalu tak, jak bylo původní vizí, bylo přirozené, že se neziskovka musela postarat o své financování sama a najít si vlastní cestu, jak zajistit finance pro realizaci vlastních aktivit. 

Dlouhotrvající a vyčerpávající neshody vyústily v rozhodnutí opustit místo partnera Nekonzumu a spolupráci pod značkou Bezobalu. Rozhodli jsme se přenechat obchodům k využívání značku Bezobalu a naše vlastní aktivity jsme začali od června 2022 realizovat pod novou značkou Zerowasters.

S radostí, avšak bez finančního zajištění jsme se zkušeným a sehraným týmem vybudovali nový živý brand Zerowasters. Díky závazkům, které jsme chtěli dokončit jsme ale nadále právně zůstali pod neziskovkou Bezobalu z.ú. Výhodné to bylo i v tom, že jsme mohli navazovat na naší historii a jméno, což nám dovolovalo žádat o granty na osvětovou činnost.

Zerowasters

Toto léto, ale obchody Nekonzumu s.r.o upadly do insolvence, což neziskovku Bezobalu díky ručitelské smlouvě do insolvence ze dne na den uvedlo také. Byl to pro nás šok. Pociťovali jsme nejen lítost nad koncem obchodů, které jsme pomáhali budovat, ale i odliv energie a peněz, které insolvence přivolala. 

Pro nový brand Zerowasters jsme ihned založili nový subjekt Zerowasters z.ú., abychom mohli nadále existovat. Ale jsme opět na začátku bez finančního zajištění a možností žádat o granty, díky kterým jsem mohli realizovat převážnou většinu našich aktivit. Navíc nám nyní chybí i potřebná historie ústavu, abychom mohli žádat o nové granty.

K novému zrodu nám pomůže Vaše podpora, sdílení, doporučení, rada či konzultace.

Jsme stále ten stejný tým nadšených zerowasterů, kteří dříve pracovali pod známou neziskovkou Bezobalu. Naše práce nás baví, dává nám smysl a máme mnoho zkušeností a vhledů. Jsme v situaci, kdy pohřbíváme starou neziskovku a křtíme novou. Obojí je náročné a vysilující nehledě na finanční situaci, se kterou se každý měsíc potýkáme. Všichni se ale těšíme na novou budoucnost, která nás čeká.

Pokud vás nadchlo naše poslání tak, jako nás, budeme rádi, když se stanete součástí naší komunity a podpoříte zrod nového příběhu Zerowasters.

Podpořte udržitelný svět!

Umožňujeme lidem trvalý, bezplatný a snadný přístup k informacím o zero waste. Děkujeme, že podporujete naši práci.