Hledá se zero waste ambasador

Podílej se na osvětě žáků základních a středních škol. V rámci realizace projektových dnů na téma zero waste, hledáme studenty, lektory a nadšence ideálně se zaměřením na environmentální tématiku, kteří mají pedagogické schopnosti, zkušenosti nebo motivaci.

Hledá se zero waste ambasador

Momentálně organizujeme projektové dny v Praze a ve Zlíně, ale realizovat ho můžeš i ve svém městě. Chceme dát žákům nahlédnout pod pokličku zero waste a motivovat je k tomu, aby přemýšleli o tom, co je dobré pro nás i planetu. Hledáme pro projekt Zero waste ambasador právě ty z vás, kteří společně s námi chtějí šířit myšlenku bezodpadového života, vzdělávat sebe a zároveň i další generace školáků.

Ideální zero waste ambasador by měl:

  • mít zkušenosti s prací s dětmi 
  • být student pedagogiky, mít pedagogické vzdělání nebo se věnovat práci s mládeží skrze volnočasové aktivity (ale není to podmínkou) 
  • zajímat se o zero waste způsob života 
  • být časově flexibilní v daných termínech 

Harmonogram projektu:

Do 26. 9. 2022: Příjem přihlášek ambasadorů.  

V týdnech 3.10. – 28.10.: Zaučujeme metodiku a školíme online v oblastech pedagogiky a ekologie ve večerních hodinách.

Listopad – Prosinec: Lektorujeme na základních a středních školách, každý ambasador odlektoruje minimálně dva projektové dny ve svém městě.

Že to na tebe sedí?​

Pak hledáme právě tebe! Vyplň dotazník ZDE a napiš nám tam, co děláš, co tě baví a jak praktikuješ zero waste ve svém životě. Pokud máš nějaký dotaz, napiš mi na e-mail alzbeta@zerowasters.cz.

Těšíme se na společné lektorování! 

Hledá se zero waste ambasador

PRO ŠKOLY

Pokud byste měli zájem projekt uskutečnit i pro své žáky, je možné nás kontaktovat na e-mail: alzbeta@zerowasters.cz a my rádi předáme své zkušenosti ze zero waste života a vědomosti o odpadovém hospodářství vašim žákům. Je však možné nahlídnout pod pokličku a projekt realizovat vlastními silami. Metodiku dolaďujeme a k dispozici bude ke stažení v nejbližší době. Přejeme vám úspěšný projektový den, který změní ekologické smýšlení žáků, kteří budou ve svém životě jednat udržitelněji, a tedy i šetrněji k životnímu prostředí! 

Hledá se zero waste ambasador

O PROJEKTU

Naši dobrovolníci „ambasadoři“ se zapojují do edukace mladé generace na téma zero waste a udržitelného života, jelikož ve vzdělávání mladé generace vnímáme unikátní možnost ke změně smýšlení celé budoucí společnosti, která je jediným možným řešením stále se zhoršujícího stavu životního prostředí. 

Ambasadoři prochází školením o odpadovém hospodářství, zero waste a pedagogice. Společně s odborníky na inovativní zážitkové vzdělávání jsme vytvořili metodiky pro čtyřhodinové projekty do základních a středních škol. Jedna z metodik je pro žáky 3.-5. tříd, kde se soustředíme na problematiku plastů, jejich dopad na životní prostředí a jak jim předcházet. Druhou metodiku pro žáky od 6. třídy po gymnázia jsme zaměřili na předcházení veškerého odpadu od plastů, potravin přes oděvy a elektroniku. Projekt vnáší bližší porozumění problematice udržitelného životního stylu, který žákům všeho věku umožňuje si téma zvnitřnit a skutečně na jeho základě učinit změny v nejbližším okolí. Projekt je naplněný konstruktivisticky vedenými cílenými aktivitami dle metody E – U – R (evokace, uvědomění reflexe) podněcující kritické myšlení a vlastní prožitek. Konstruktivistický přístup respektuje přirozené procesy poznávání a učení a buduje učení na vnitřním zájmu dítěte. 

Projekt zero waste ambasadorů podporují: